کمترین: 
0
بیشترین: 
4906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4906
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 10 اسفند 1396 , 4906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":4906}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399