کمترین: 
0
بیشترین: 
4810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4810
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 4810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":4810}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398