کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97961.8
زمان: 
12/10 14:20
قیمت شاخص بورس امروز 10 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 97961.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 14:10","price":},{"date":"1396/12/10 14:20","price":97961.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398