کمترین: 
765000
بیشترین: 
765000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
765000
زمان: 
12/10 12:00
قیمت نیم سکه امروز 10 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 765000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 12:00","price":765000}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398