کمترین: 
0
بیشترین: 
3950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3950
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دلار کانادا امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 اسفند 1396 , 3950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 10:40","price":3950},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":3950}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398