کمترین: 
0
بیشترین: 
1309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1307
زمان: 
12/10 15:30
قیمت لیر ترکیه امروز 10 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 1307 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 10:40","price":1309},{"date":"1396/12/10 11:30","price":1307},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":1307}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398