کمترین: 
0
بیشترین: 
6803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6800
زمان: 
12/10 15:30
قیمت پوند امروز 10 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 10 اسفند 1396 , 6800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 10:40","price":6803},{"date":"1396/12/10 11:30","price":6790},{"date":"1396/12/10 12:10","price":6800},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":6800}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398