کمترین: 
0
بیشترین: 
5451
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5449
زمان: 
12/10 15:30
قیمت یورو امروز 10 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 10 اسفند 1396 , 5449 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 10:40","price":5451},{"date":"1396/12/10 11:30","price":5450},{"date":"1396/12/10 12:30","price":5449},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":5449}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398