کمترین: 
0
بیشترین: 
585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580
زمان: 
12/10 15:30
قیمت کرون سوئد امروز 10 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 اسفند 1396 , 580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 10:10","price":580},{"date":"1396/12/10 10:50","price":585},{"date":"1396/12/10 11:30","price":580},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398