کمترین: 
0
بیشترین: 
5200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5190
زمان: 
12/10 15:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 5190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 10:10","price":5200},{"date":"1396/12/10 11:30","price":5190},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":5190}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398