کمترین: 
0
بیشترین: 
4470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4470
زمان: 
12/10 18:00
قیمت دلار امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 10 اسفند 1396 , 4470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 10:10","price":4470},{"date":"1396/12/10 11:30","price":4469},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":4469},{"date":"1396/12/10 18:00","price":4470}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398