کمترین: 
0
بیشترین: 
2195.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2195.8
زمان: 
12/10 15:30
قیمت منات آذربایجان امروز 10 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 2195.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":2195.8},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":2195.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398