کمترین: 
0
بیشترین: 
949.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
949.9
زمان: 
12/10 15:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 949.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":949.9},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":949.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398