کمترین: 
0
بیشترین: 
477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 477 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":477},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":477}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398