کمترین: 
0
بیشترین: 
2816.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2816.5
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 اسفند 1396 , 2816.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":2816.5},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":2816.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398