کمترین: 
0
بیشترین: 
3367.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3367.2
زمان: 
12/10 15:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 3367.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":3367.2},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":3367.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398