کمترین: 
0
بیشترین: 
9928.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9928.3
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دینار بحرین امروز 10 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 9928.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":9928.3},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":9928.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398