کمترین: 
0
بیشترین: 
315.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
315.1
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دینار عراق امروز 10 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 315.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":315.1},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":315.1}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398