کمترین: 
0
بیشترین: 
1025.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1025.6
زمان: 
12/10 15:30
قیمت ریال قطر امروز 10 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 10 اسفند 1396 , 1025.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":1025.6},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":1025.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398