کمترین: 
0
بیشترین: 
3948.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3948.7
زمان: 
12/10 15:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 3948.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":3948.7},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":3948.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398