کمترین: 
0
بیشترین: 
2907.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2907.5
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دلار کانادا امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 اسفند 1396 , 2907.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":2907.5},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":2907.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398