کمترین: 
0
بیشترین: 
3496.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3496.1
زمان: 
12/10 15:30
قیمت ین ژاپن امروز 10 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 3496.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":3496.1},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":3496.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398