کمترین: 
0
بیشترین: 
588.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
588.8
زمان: 
12/10 15:30
قیمت یوان چین امروز 10 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 588.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":588.8},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":588.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398