کمترین: 
0
بیشترین: 
981.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981.4
زمان: 
12/10 15:30
قیمت لیر ترکیه امروز 10 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 اسفند 1396 , 981.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":981.4},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":981.4}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398