کمترین: 
0
بیشترین: 
5131.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5131.7
زمان: 
12/10 15:30
قیمت پوند امروز 10 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 10 اسفند 1396 , 5131.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":5131.7},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":5131.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399