کمترین: 
0
بیشترین: 
3733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3733
زمان: 
12/10 15:30
قیمت دلار امروز 10 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 10 اسفند 1396 , 3733 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 09:10","price":3733},{"date":"1396/12/10 15:20","price":0},{"date":"1396/12/10 15:30","price":3733}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398