کمترین: 
10312
بیشترین: 
10912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10912
زمان: 
12/10 23:30
قیمت بیت کوین امروز 10 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 اسفند 1396 , 10912 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/10 00:00","price":10532},{"date":"1396/12/10 00:30","price":10662},{"date":"1396/12/10 01:00","price":10644},{"date":"1396/12/10 02:30","price":10425},{"date":"1396/12/10 03:00","price":10317},{"date":"1396/12/10 03:30","price":10312},{"date":"1396/12/10 04:00","price":10337},{"date":"1396/12/10 04:30","price":10390},{"date":"1396/12/10 05:30","price":10377},{"date":"1396/12/10 06:00","price":10339},{"date":"1396/12/10 06:30","price":10323},{"date":"1396/12/10 08:30","price":10436},{"date":"1396/12/10 09:00","price":10402},{"date":"1396/12/10 11:30","price":10531},{"date":"1396/12/10 12:30","price":10661},{"date":"1396/12/10 13:00","price":10588},{"date":"1396/12/10 14:30","price":10709},{"date":"1396/12/10 15:00","price":10712},{"date":"1396/12/10 16:00","price":10672},{"date":"1396/12/10 16:30","price":10638},{"date":"1396/12/10 17:00","price":10676},{"date":"1396/12/10 17:30","price":10782},{"date":"1396/12/10 18:00","price":10774},{"date":"1396/12/10 18:30","price":10810},{"date":"1396/12/10 19:00","price":10690},{"date":"1396/12/10 19:30","price":10724},{"date":"1396/12/10 20:00","price":10750},{"date":"1396/12/10 21:00","price":10740},{"date":"1396/12/10 23:30","price":10912}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398