کمترین: 
1303.09
بیشترین: 
1319.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1317.93
زمان: 
12/10 23:55
قیمت اونس طلا امروز 10 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 10 اسفند 1396 , 1317.93 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398