کمترین: 
1506000
بیشترین: 
1530000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1530000
زمان: 
12/9 16:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 1530000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 13:06","price":1506000},{"date":"1396/12/09 16:12","price":1530000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399