کمترین: 
760000
بیشترین: 
770000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
770000
زمان: 
12/9 16:12
قیمت نیم سکه امروز 9 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 770000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 12:18","price":760000},{"date":"1396/12/09 13:06","price":765000},{"date":"1396/12/09 15:12","price":766000},{"date":"1396/12/09 16:12","price":770000}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398