کمترین: 
482000
بیشترین: 
494500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494500
زمان: 
12/9 17:24
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 9 اسفند 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 494500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 12:06","price":482000},{"date":"1396/12/09 12:18","price":482500},{"date":"1396/12/09 13:06","price":484500},{"date":"1396/12/09 13:12","price":486000},{"date":"1396/12/09 15:12","price":487500},{"date":"1396/12/09 16:12","price":492000},{"date":"1396/12/09 17:24","price":494500}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398