کمترین: 
762500
بیشترین: 
772000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
772000
زمان: 
12/9 17:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 772000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 12:06","price":762500},{"date":"1396/12/09 12:18","price":763500},{"date":"1396/12/09 13:06","price":766000},{"date":"1396/12/09 13:12","price":767500},{"date":"1396/12/09 15:12","price":769000},{"date":"1396/12/09 16:12","price":771000},{"date":"1396/12/09 17:24","price":772000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398