کمترین: 
97961.8
بیشترین: 
98103.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97961.8
زمان: 
12/9 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 9 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 97961.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 11:00","price":98103.2},{"date":"1396/12/09 11:10","price":98097.5},{"date":"1396/12/09 11:20","price":98082.1},{"date":"1396/12/09 14:00","price":97961.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398