کمترین: 
2194
بیشترین: 
2194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2194
زمان: 
12/9 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 9 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 2194 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 09:10","price":2194}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398