کمترین: 
66.3
بیشترین: 
66.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.3
زمان: 
12/9 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 9 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 66.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 09:10","price":66.3}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398