کمترین: 
10440
بیشترین: 
11044
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10495
زمان: 
12/9 23:00
قیمت بیت کوین امروز 9 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 10495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 02:00","price":10670},{"date":"1396/12/09 05:00","price":10660},{"date":"1396/12/09 05:30","price":10692},{"date":"1396/12/09 06:00","price":10711},{"date":"1396/12/09 06:30","price":10692},{"date":"1396/12/09 08:00","price":10935},{"date":"1396/12/09 08:30","price":10964},{"date":"1396/12/09 09:00","price":10885},{"date":"1396/12/09 09:30","price":10924},{"date":"1396/12/09 10:00","price":10942},{"date":"1396/12/09 10:30","price":11044},{"date":"1396/12/09 11:00","price":10837},{"date":"1396/12/09 11:30","price":10744},{"date":"1396/12/09 12:00","price":10752},{"date":"1396/12/09 12:30","price":10750},{"date":"1396/12/09 13:00","price":10611},{"date":"1396/12/09 13:30","price":10498},{"date":"1396/12/09 14:00","price":10620},{"date":"1396/12/09 14:30","price":10554},{"date":"1396/12/09 15:00","price":10564},{"date":"1396/12/09 15:30","price":10565.9},{"date":"1396/12/09 17:30","price":10470},{"date":"1396/12/09 20:30","price":10462},{"date":"1396/12/09 21:00","price":10455.8},{"date":"1396/12/09 21:30","price":10440},{"date":"1396/12/09 22:00","price":10543},{"date":"1396/12/09 22:30","price":10489},{"date":"1396/12/09 23:00","price":10495}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399