کمترین: 
0
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
12/9 11:40
قیمت روبل روسیه امروز 9 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":91},{"date":"1396/12/09 11:40","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398