کمترین: 
0
بیشترین: 
3880
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3820
زمان: 
12/9 13:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 اسفند 1396 , 3820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":3820},{"date":"1396/12/09 13:10","price":3880},{"date":"1396/12/09 13:20","price":3820}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398