کمترین: 
0
بیشترین: 
952.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
950.1
زمان: 
12/9 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 950.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":952.9},{"date":"1396/12/09 09:10","price":950.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398