کمترین: 
0
بیشترین: 
476.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
476.5
زمان: 
12/9 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 476.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":476.2},{"date":"1396/12/09 09:10","price":476.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398