کمترین: 
0
بیشترین: 
2828.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2814.5
زمان: 
12/9 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 اسفند 1396 , 2814.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":2828.6},{"date":"1396/12/09 09:10","price":2814.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398