کمترین: 
0
بیشترین: 
3364.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3360.2
زمان: 
12/9 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 3360.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":3364.2},{"date":"1396/12/09 09:10","price":3360.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398