کمترین: 
0
بیشترین: 
57.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.3
زمان: 
12/9 09:10
قیمت روپیه هند امروز 9 اسفند 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 9 اسفند 1396 , 57.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":57.5},{"date":"1396/12/09 09:10","price":57.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398