کمترین: 
0
بیشترین: 
12455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12455
زمان: 
12/9 01:40
قیمت دینار بحرین امروز 9 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 12455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":12455}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398