کمترین: 
0
بیشترین: 
7.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.3
زمان: 
12/9 01:40
قیمت لیر سوریه امروز 9 اسفند 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 7.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":7.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398