کمترین: 
0
بیشترین: 
9920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9920
زمان: 
12/9 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 9 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 9920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":9910.3},{"date":"1396/12/09 09:10","price":9920}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398