کمترین: 
0
بیشترین: 
314.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
314.8
زمان: 
12/9 09:10
قیمت دینار عراق امروز 9 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 314.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":314.5},{"date":"1396/12/09 09:10","price":314.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398