کمترین: 
0
بیشترین: 
600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
590
زمان: 
12/9 14:20
قیمت کرون سوئد امروز 9 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 اسفند 1396 , 590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":600},{"date":"1396/12/09 10:10","price":590},{"date":"1396/12/09 10:20","price":600},{"date":"1396/12/09 10:30","price":583},{"date":"1396/12/09 11:20","price":588},{"date":"1396/12/09 11:30","price":585},{"date":"1396/12/09 14:20","price":590}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398