کمترین: 
0
بیشترین: 
994.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
994.7
زمان: 
12/9 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 9 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 994.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":993.7},{"date":"1396/12/09 09:10","price":994.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398