کمترین: 
0
بیشترین: 
5250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5250
زمان: 
12/9 13:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 5250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":5250},{"date":"1396/12/09 10:30","price":5230},{"date":"1396/12/09 11:20","price":5220},{"date":"1396/12/09 11:30","price":5150},{"date":"1396/12/09 11:40","price":5200},{"date":"1396/12/09 13:10","price":5250}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398